Lakme Fashion Week 2012 - Day 1 Photos

Drashta Sarvaiya Show - LFW 2012

Views: 367
38 of 179 Photos
Photos of Lakme Fashion Week 2012 Day1 Fashion Show, Ramp Walk and Models Photos of Shiven & Naresh show.